Babylon tu van thanh lap doanh nghiep vua va nho:

1. Công ty TNHH một thành viên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu Doanh nghiệp. Chủ sở hữu Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được quyền phát hành cổ phần.

2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng thành viên không vượt quá năm mươi người; Các thành viên trong Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được quyền phát hành cổ phần.

3. C ông ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác; Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn.

4. Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó: Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một một cái tên chung; Ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn; Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Công ty không được phép phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào.

5. Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

6. Nhóm công ty

Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.
Nhóm công ty bao gồm các hình thức như: Công ty mẹ – Công ty con, Tập đoàn kinh tế và các hình thức khác.

II. Đặt trụ sở của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch chính của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố ( ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử ( nếu có).
Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

III. Đặt tên doanh nghiệp

So với Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh nghiệp năm 2005 qui định chi tiết hơn việc đặt tên doanh nghiệp. Khi đặt tên doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề sau:
1. Tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm được và có ít nhất hai thành tố bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
2. Những điều cấm trong việc đặt tên doanh nghiệp:
Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có được sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
3. Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp được đặt theo nguyên tắc sau:
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài phải là tên được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nướcngoài tương ứng,trong đó tên riêng của doanh nghiệp có thể được giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn bằng tiếng tiếng Việt của doanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.
Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên của doanh nghiệp bị coi là gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký kinh doanh đọc giống như tên của doanh nghiệp đã đăng ký;
Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu “ &”;
Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký
Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt sau tên của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký là công ty con của doanh nghiệp đã đăng ký.
Vậy phải đặt tên doanh nghiệp như thế nào để tên doanh nghiệp của Quý khách hàng có nét độc đáo riêng, có khả năng đăng ký với tên doanh nghiệp đồng thời là nhãn hiệu của doanh nghiệp, tên miền của doanh nghiệp, đặc biệt có thể khuyếch trương doanh nghiệp trên thị trường sau khi doanh nghiệp ra đời ? Câu hỏi đó tìm đến Luật Việt An Quý khách hàng sẽ có câu trả lời.

IV. Về vốn

Vốn điều lệ, vốn đầu tư và vốn pháp định khác nhau như thế nào?
Mức vốn có ảnh hưởng gì đến hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng của các loại thuế liên quan đến mức vốn của doanh nghiệp?
Có thể nói đó chính là những câu hỏi được quan tâm hàng đầu đối với bất kỳ doanh nhân khởi nghiệp kinh doanh.

V. Thủ tục thành lập doanh nghiệp.

- Người sáng lập doanh nghiệp lập và nộp hồ sơ đầy đủ lên phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh, thành phố nơi công ty đóng trụ sở.
- Hồ sơ gồm: đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách thành viên sáng lập, cam kết đóng góp đủ vốn của các sáng lập viên, giấy tờ liên quan đến trụ sở công ty.
- Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm giải quyết, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu từ chối phải nêu rõ lý do.
- Sau khi có giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải làm các thủ tục kê khai, đăng ký mã số thuế, kê khai đăng ký mẫu dấu, trước khi tiến hành hoạt động.