Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên
 
Căn cứ pháp lý
Nội dung
  Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
 -  Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;
 -  Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật Doanh nghiệp 2014.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tăng vốn điều lệ dưới hình thức sau đây: 
 -  Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm tài sản góp vốn vào công ty. 
 -  Huy động thêm vốn góp của người khác.
 
Trình tự thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên:
  Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
  Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
 -  Nộp hồ sơ tại quầy , đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.
 -  Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên   nhận cho doanh nghiệp.
  Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
  Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
 
Cách thức thực hiện:
 -  Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 -  Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 
Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên:
Căn cứ vào Điều 31 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT, thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện như sau: 
 *  Công  ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh: 
  -  Thông báo thay đổi vốn điều lệ gồm các nội dung: 
 +  Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh  (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 +  Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.  
 +  Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
 +  Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
  +  Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)
  -  Kèm theo thông báo là Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm  hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. 
*  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
*  Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 

Luật Toàn Long với nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn Luật với đội ngũ luật sư có chuyên môn cao, nhiệt huyết sẽ tư vấn các trình tự thủ tục giúp đơn vị. Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long (Mr Long: 0934 682 133), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi. 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

tienlonglawyer@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luatsu@luattoanlong.vn
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hạnh - Giấy phép

- 0906 284 263

giayphep@luattoanlong.vn
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu